Connected 2018 a moje identita

19. až 21. října proběhla v Praze každoroční konference mládeže. Po vzoru loňské konference v Jihlavě jsme konferenci pojmenovali Connected (angl.. spojeni, propojeni). Tento název se nám totiž zdál být vhodný pro každý ročník konference mládeže, nese totiž hlavní vizi, kterou jsme organizátoři vnímali, a to propojení všech účastníků s Bohem i spolu navzájem.
Celou konferencí se prolínalo hlavní téma, jímž byla otázka: Kdo jsem? Tato otázka po naší identitě byla nějakým způsobem přítomna v každém programu. V pátek večer toto téma uvedli Ivana a Petr Procházkovi, v sobotu dopoledne se nad otázkou identity zamýšlel Petr Procházka ve svém ranním zamyšlení. Během sobotního dopoledne probíhaly semináře, které byly s tématem vlastní identity také nějak spojeny. Ctirad Hrubý mluvil na svém semináři, který byl pouze pro muže, o výzvách, kterým právě mladí muži čelí, Jolana Kružíková na svém semináři pro ženy mluvila o výzvách, kterým čelí mladé ženy. Milan Mrázek měl seminář o moderních závislostech a o tom, jak si v době stále vyspělejších technologií chránit svou identitu. Jiří Unger z České evangelikální aliance měl svůj seminář zaměřený na otázku, jak odpovídat na těžké otázky nevěřících. Posledním seminářem byl seminář Petra Vaďury o tom, jak se orientovat v hodnotovém zmatku naší společnosti.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Díkuvzdání v HoPo

V neděli 7. října jsme v Horních Počernicích na naší faře kromě 40. výročí svatby našich dlouholetých členů oslavili díkuvzdání za úrodu. Přes velké sucho byla úroda nad očekávání hojná a děti mohly obdivovat různorodost plodů ze zahrádek našich bratrů a sester. „Tak, děti, jako z malých semínek vyrostou velké a krásné plody, když jim Bůh žehná a chrání je, tak i vás chrání a žehná vám, abyste jednou mohli naplnit úkol, ke kterému jste byli stvořeni…“ S dětmi jsme během besídky namalovali velké bludiště před farou, aby to rodiče, strýčkové a tety neměli s únikem do svých domovů tak snadné jako obvykle. A skutečně, farníci se nerozprchli, ale těšili se spolu s našimi jubilanty ze společného oběda a buchet. Děkujeme ti, Bože, za úrodu a za ruce, které připravují a tvoří krásné a dobré věci!

Ubi sementem feceris, ita mettes!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Brigáda

Na každé faře kromě faráře pracuje i zub času. Nejinak je tomu s farností hornopočernickou. A jak čas běží a zub hlodá, začínají farníky svrbět ruce, až už to nevydrží, vezmou do rukou pilu, vrtačku, hrábě a rýč a dají faru zas do kupy. Minulou sobotu jsme se tedy sešli a místo ztišení – našich modliteb jsme proměnili v místo činorodé práce. Něco jsme vykopali, něco zakopali. Něco vyhodili, něco zahodili. Něco ušpinili, něco vyčistili. Děkujeme všem, co přiložili ruku k dílu.

Laborabamus, sed nunc orabimus!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Open Air bohoslužba

23. září proběhla v Horních Počernicích mimořádná akce, u níž ovšem doufáme, že se stane pravidelnou, a sice slavnostní setkání všech pražských metodistických sborů. Setkali jsme se při příležitosti nově zrekonstruovaného předzámčí, kde se s Boží pomocí a s neméně pominutelným úsilím Správy budov ECM objevil nový amfitheátr, v podstatě jen pár hodin před slavnostním zahájením. Ačkoliv několik měsíců nepršelo, naposledy při naší BBQ night, tak nyní Bůh rozestřel nad Počernicemi mračna a nechal z nich dešti dštít. Pražští metodisté našli útočiště v krásné Sloupové síni Počernického zámku a původně zamýšlené místo oslavy mohli sledovat jen z okna. Dobří biblisté však vědí, že Bůh Izraele žehná deštěm, zatímco suchem trestá, a tak sice trochu stísněni, ale o to blíže k sobě, jsme zapěli chvály Hospodinu hned v několika jazycích a žánrech. Nechyběla ani dramatická scénka ve spolupráci Počernického a Vršovického sboru. Po bohoslužbě jsme ochutnali sladkosti dovezené z celé Prahy včetně Slaného a zakousli je grilovanými červenými i bílými klobásami od J. Černého. Uspokojeni po duchovní i tělesné stránce nechali jsme děti vyslat svá přání v lampionech štěstí vzhůru k nebi, které Bůh již zbavil těžkých mraků a nechal zazářit pruhy azuru. Bohoslužba tak dostala svému názvu – Open Air.

Tak napřesrok!

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jarní škola ve Vranově

V polovině září, když se léto chýlilo ke konci a podzim se zvolna pokukoval po své moci, se kazatelé naší církve odebrali na tichá místa v obci Vranov u Brna na Jarní školu. V neděli navečer se za nimi zavřela vrata slovutného Vranovského kláštera, kde Panna Marie již skoro tisíciletí otevírá slepým oči, bratři Pauláni pro současné návštěvníky pečou své pověstné oplatky a vedle kláštera kdosi vaří pivo. Nebudu mluvit o vroucích obětích a slzách, které jsme prolili během šťastných setkání bratří a sester kazatelů, ani o bolesti, kterou jsme si prožili při loučení. Naopak chtěl bych zmínit pár slov o tom, co se stalo mezi tím vším. Setkávali jsme s k modlitbám, k bohoslužbě, ale především k poučení. Navštívili nás renomovaní lektoři – Martin Hak, který nás zasvětil do vypravěčského umění. Za necelých 90 minut svého působení nás přiměl po sobě házet ostrým nožem – a u toho jsme neskončili. Jaký to sugestivní vypravěč! A jako druhý Tomáš Havel, vážný žakéř z řad Římanů, ten zase před námi rozestřel tajemství karet, korálků a lesklých šmuků. Myslím, že nikdo z nás neodešel nezměněn. Vstoupili jsme do tisíciletého kláštera a před námi, proti všemu očekávání, se zjevila nekonečná říše fantazie a „nebezpečných“ příběhů.

Děkujeme organizátorům!

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Návštěva partnerského sboru Providence UMC, Yorktown, USA

Na konci července jsme navštívili sestru Lindu ve Virginii v Yorktownu, která v červnu byla spolu s IMT týmem na návštěvě u nás. Strávili jsme u ní pět dní. V neděli jsme šli na shromáždění do našeho partnerského sboru. Linda nás provedla sborovými prostory, kde jsme našli i oltářík z České republiky (viz foto). Na shromáždění bylo tak 60 lidí, převážně staršího věku. Sbor je postaven do stejného problému jako řada dalších sborů, že nemají mladé lidi, kteří dávají přednost modernějšímu shromáždění. Všichni nás přivítali velikou láskou a srdečností. Je pro ně velkou radostí, když mohou mít mezi sebou někoho z cizí země, zvlášť ze sboru, za který se pravidelně modlí a jednou za dva roky uskutečňují misijní výjezdy.

Měli jsme možnost jít dopředu a říct něco málo o sobě a o tom, co pro nás partnerství s nimi znamená. Tak jsme moc poděkovali za jejich finanční pomoc, za modlitby a lásku, která byla opravdu hmatatelná. Při oznámeních věděli o nemocných z našeho sboru a velice na nás myslí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Návštěva v Tennessee

Začátkem července jsme jako skupinka sedmi členů z pražských sborů navštívili naše sestry a bratry v americkém Tennessee v Johnson City.

První týden jsme strávili v kempu patřícím naší církvi (UMC), kde jsme pomáhali správci kempu s drobnými opravami a vylepšeními. Během týdne nás některé sbory pozvaly na společné jídlo a celým týdnem nás provázela asistentka superintendentky, Betty.

V neděli dopoledne jsme byli ve sboru, kde nás místní pozvali na společný sborový oběd. Odtud jsme pokračovali do organizace ASP (Appalachia Service Project), kde jsme byli ubytováni v místní škole a druhý týden našeho putování jsme věnovali opravování domů sociálně slabších lidí.

Pro nás všechny to byly velmi obohacující dva týdny plné vzrušujících zážitků.

Více se můžete dozvědět v září, kdy budeme mít prezentaci v našem sboru.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

American BBQ night

Návštěva Američanů a především jejich práce na hornopočernických základních školách vyvrcholila slavnostní americkou grilovací party. Pustili jsme se do příprav, ale i tak jsme mnoho svěřili do rukou Božích. Nevěděli jsme, kolik přijde dětí ze škol – kolik toho máme připravit a navíc, byť to v dnešních vedrech zní jako nějaké sci-fi, celý den pršelo. Pršelo v noci, pršelo ráno, pršelo i přes oběd. Zvažovali jsme i postavení stanu. Nakonec jsme se jen modlili – nevím zda z lenosti či ze zbožnosti. Každopádně Bůh se smiloval a přesně ve čtyři přestalo pršet a vykouklo sluníčko, byť zpoza mraků. Party mohla začít přesně podle plánu. Kromě klasických hamburgerů mohli návštěvníci ochutnat i pověstné americké sladkosti z celého 20. st. Zahrát si míčové hry, ale především pocvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími, kteří byli vděční za každá jim srozumitelné slovo – konečně česky toho moc nepochytili. Budeme se tedy těšit na léta příští, až k jejich 5 slovíčkům přidáme dalších 5, nebo možná alespoň tři, …jedno?                        

Zde jsme si vyzkoušeli klasickou mexickou narozeninovou hru Pinata…

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Americká mise v ECM HoPo

Koncem června počerničtí metodisté měli to potěšení, že do svého společenství mohli přijmout zámořské návštěvníky z Virginie v USA. V čele malého týmu IMT, jehož členy byli  Doug, Meggie, Rita a Tracy, byla zkušená cestovatelka a služebnice Páně Linda z Providence UMC v Yorktownu. Ačkoliv takovýto tým z USA byl v Praze již poněkolikáté, organizace není nikdy jednoduchá, a cokoliv se naplánuje, vždy to dopadne trochu jinak. Nejinak tomu bylo i tentokrát, ale v duchu apoštolské nepřipravenosti a ve víře v působení milosti Boží skrze Ducha svatého se nakonec vše zdárně podařilo a mohli jsme zakusit Boží požehnání této mise.

Co se tedy podařilo?

Nebylo toho málo. Setkali jsme se k několika biblickým hodinám na téma ovoce Ducha svatého a zkoumali jsme, kterého se nám nedostává, načež jsme zasadili ovocné keře a vypleli kopřivy. V mezičase jsme také natřeli společnými silami plot a klouzačku, které o své dávné barvě mohly už jen vyprávět. Jako štědrý dar jsme přijali krásný nový gauč pro unavené poutníky na cestě za Slovem Božím. Umístili jsme ho v předsálí k potěšení maminek, malých dětí, ale i mládežníků, co nemají, kde by hlavu složili.

Misijní činnost

Přátelé z Ameriky zároveň působili v SKP, kde se setkali s klubem seniorů a spolu s nimi vyráběli praktické předměty. Jedno odpoledne také věnovali romským dětem z Azylového domu. Nejintenzivnější činnost však probíhala na místních základních školách, kde hosté představovali zajímavosti ze své země. Vedení školy a učitelé nás uvítali  s otevřenou náručí, a přes jistou organizační náročnost jsme si všichni odnesli hezké vzpomínky a snad i zárodek nových vztahů veřejných institucí a církve.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Počernická kopačka 2018

Dne 5. 5. 2018 proběhl 4. ročník skvělé sportovní akce „Počernická kopačka“, kterou organizuje naše mládež ve spolupráci s SKP. Počasí nám přálo, zápasilo 7 týmů a letos se podařilo domácímu týmu Černí baroni vybojovat 1. místo! Na akci přišlo asi 70 příznivců včetně dětí, pro které naše sestry nachystaly báječný program. K tomu všemu bylo připraveno výborné občerstvení. Díky všem, kteří se na akci podíleli a hlavně díky Pánu – i sportem můžeme sdílet evangelium:-)

  

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář