Skupinky

Metodisté získali své jméno ve skupince, kde spolu četli Bibli, modlili se a přemýšleli nad učením apoštolů. Říkalo se jim Svatý klub, či Bibličtí molové…, říkalo se, že mají svou metodu, jak žít posvěceným životem. John Wesley měl za to, že duchovní růst je možný právě jen v takovéto malé skupince. A v duchu této tradice se i v našem sboru pravidelně scházejí skupinky, které spolu hledají odpovědi na problémy, které je trápí. Sdílejí své starosti, ale i radosti. Na modlitbách nesou břemena jedni druhých.

Dívčí i pánská skupinka se schází jednou za 14 dní, v pondělí od 17:30 h na faře. Je-li kdo mezi čtenáři těchto řádků, kdo tam ještě nechodí a chtěl by, nebo by se jen rád na něco zeptal, nechť se obrátí přímo na kontaktní osoby skupinek.

Dámská skupinka vznikla z touhy scházet se s dívkami podobného věku s podobnými těžkostmi ke sdílení a s rozdílnými radostmi pro zbarvení životů druhých. Je zde prostor pro sdílení všeho, čím žijí křesťanské mladé ženy. Scházíme se jednou za 14 dní na faře od 17:30. Vždy si některá z nás připraví téma, o kterém se bavíme, pak se za sebe modlíme. Pokud máte zájem se k nám přidat, určitě můžete. PR dívčí skupinky Dominika

Probíráme různá témata, která nás napadnou. Sdílíme spolu i osobní věci. Je to důvěrná skupina, ale samozřejmě otevřená jakémukoliv muži. Může-li muž býti mužem v skupině pánů? Může. Kontaktuj nás! PR pánské skupinky  Petr

 

 

Jsme skupinka otců a matek středního věku i vzrůstu. Většinou diskutujeme o rodinných strastech a slastech, jež nahlížíme z biblického nadhledu. Jsme však otevřeni pro různá témata a lidi různého rodinného pozadí. Scházíme se v úterý jednou za 14 dní v domácím prostředí někoho z nás (většinou  na faře). PR smíšené skupinky Ralf