Z historie sboru

Sbor vznikl netypicky. Ve dvacátých letech zde církev provozovala sirotčinec a později i starobinec. K ústavním bohoslužbám se připojila rodina Procházkových. Po druhé světové válce byla nuceně sociální práce přerušena, členská základna se umenšila a statut sboru změněn na kazatelskou stanici. Až v roce 1980 je znovu obnoven statut sboru a teprve v roce 1991 přichází první placený kazatel. V roce 1999 byl církvi po mnoha těžkostech v restitucích vrácen zámek, kde se znovu otvírá možnost sociální služby. Od července 1999 zde bylo zřízeno Středisko křesťanské pomoci. Posláním střediska je poskytovat křesťanskou sociální a poradenskou péči ohroženým, nemocným, osamělým a jinak potřebným.

50. léta 20. st. fara před opravou

Bratři Maláč, Procházka, Našinec, Schneebreger a Žák

1961 otevření modlitebny